د خښي کولتوري ټولنې تبريکيه پيغام


  له ناروې څخه:

تر هرڅه له مخې د استاد پوهاند دوکتور زيار د اويايمې کاليزې د نمنځغونډې له نوښتګرو څخه د زړونو له تله مننه کوو چې د بډايې، خو بېکسې او بېوسې پښتو د يوه رښتيني چوپړوال په وياړ يې دغه غونډه رابللې او ګڼو افغاني فرهنګيالانو او بيا ددغې ژبې خواخوږو او مينانو پکې ګډون کړی دی.
د استاد زيار د غه نمانځنه په رښتينه د هغو نه ستومانېدونکو علمي او فرهنګي هاندوهڅو او بېسارو برياوو درناوی دی چې دغه ټولمنلي پوهاند پر خپله پښتني- افغاني ټولنه لورولې او پاسللې دي.
هيله ده، د دغې دنګې او يېبرورې ونې تر سيوري لاندې د پښتو ژبې او فرهنګ د ودې وش او سمسورتيا لپاره نور ګڼ نيالګي هم راوټوکېږي.
په پای کې زموږ کولتوري ټولنه دا ژمنه کوي چې د نمنځغونډې د ليکنو او پيغامونو د ټولګې چاپ پر غاړه واخلي.
د استاد دوکتور زيار د لا اوږده او نېکمرغه ژوند په هيله!
د خښي کولتوري ټولنې د ناروې مېشتې جرګه ګۍ له خوا