ډېر ګران او منلی اسما عېل فاطمي،


اکسفورډ،3-11-2002
 
دا مو ماته ستر زړه غټاوی را وباښه چې د همدې روان لمريز کا ل پر لومړۍ ورځ مو د يوې ځغلنده کتنې او بيا را وروسته د يوې تېلېفوني مخامخېدنې په پا يله کې د کره(ستندرډ) لار پر مخ واخېسته او د جنبش، اېمل او اسماعېل سعادت د کلو کلو هغه هومره مو په دې څه کم يوه کال کې ووهله. نور خو ټول د پارسي ډوله ((کابلۍ پښتو)) يا اردو- انګرېزي ډوله ((پېښورۍ پښتو)) او ورسره ورسره د خپلو ټبريزو او سيمه ييزو ګړدودو کږې وږې لارې هماغسې راټينګې کړې، هم يې خپل ځانونه وشرمول او هم يې د ميلينونو پښتنو دا لرغونې او بډايه ژبه!
 
تاسې ته مې خدايږو پر هماغه ړومبۍ ورځ د نورو ګرامري او معياري لارښوونو په ترځ کې د پښتو سربلونو- وستربلونو او د کابلۍ او پېښورۍ يا پاکستانۍ ليک پښتو يو لړ ناسمې بېلګې در په ګوته کړې او فوتوکاپۍ مو هم له ځان سره واخېستې، خو بيا موهم په دغه اړه يو څو ګوتشمېر تېروتنې د يادونې وړ دي، لکه:
 
 
 ناکره                                                              کره
د... را په دې خوا                                               له... راهيسې
د حکومت څخه، د اډې څخه...                             له حکومت څخه، له اډې څخه...
2- د...څخه کتنه-ملاتړ- مخنيوی...                        د... کتنه- ملاتړ- مخنيوی...
( د عراق څخه دفاع کوي، د ځانه دفاع کوي            د عراق دفاع کوي، د ځان دفاع کوي)
3- مخکې يا وروسته له هغې...                           له هغې وروسته، تر هغې وروسته يا مخکې