زما کليوال پاچاهم د خپلې مور بي بي وير ويرژلی کړ


پسرلنۍ دې له ما نه غواړي څوک
چې له ويرنو وزګار شوی نه يم...

له ويرژلي سيد حسين هاشمي سره د زړه له کومي هماغومره ګروم اوخواشيني بدرګه کوم، لکه څومره چې ماپرخپل وخت په همداسې جلاوطنۍ کې د خپلې ارواښادې مور پر مړينه نګېرلي او ګاللي ول.

دابه پرځای پرېږدو چې نن سبا د نورو هېواد والو په  څېر دده دمور بي بي مرګ هم تر خپل

عادي ټاپي څومره مهينه او ناببره وو، خو ډېره دردوونکې او نازغموړه يې داچې نه يې په ټوله جلاوطنۍ کې پر ليدو سترګې روڼې شوې اونه يې د ژوند په وروستيو شېبوکې! داوسه او واک ترې هم تر هرڅه له مخه پرله پسې لوړو اولا لوړو انګرېزي او ديني زده کړو او بيا د خپل جنګ و جهل ځپلي هېواد او هېوادوالو د روانو غميزو ليکنو څېړنو لوټلی دی.

زموږ دغه رښتيني اسلامپوه او روښاندی ستانه ، له دې سره سره چې خپلې څانګيزې زده کړې يې وار له مخه په خپل هېواد کې بشپړې کړې، خو بيايې هم اوس اوس د اکسفورډ پوهنتون د اسلامي څېړنو په څانګه کې د نوميالي پوهاند دوکتور محمد اکرم ندوي شاګردۍ ته ګونډه وهلې ده. په دې توګه غواړي، په ترځ ترځ کې له نژدې نه د دغه پوهاند له لارې د اړوند استاد شيخ يوسف القرضاوي پر افراطي ليد توګو ځان خبر کاندې چې يوه بېلګه يې د يهودي نيواکګرو پر وړاندې فلسطيني جنګيالو ته د انتحاري بريدونو،يا ځانوژنې او بلوژنې يوه متنازع فيه فتواصادره کړې او نن سبايې دعراق، افغانستان او پاکستان په ګډون له منځني ختيځه تر لرې ختيځه او نورې نړۍ ټوليزوالی(عموميت) موندلی دی.

زموږ  پاچا هم په همهغو ډېريواسلامپوهانو کې راځي چې د القرضاوي دا فتوا يو څرګند بدعت ګڼي او له همدې کبله د ستر پاکستاني مولوي طارق جميل په څېر دی هم  د ډېورنډ د دواړو خواوو او بيا پښتني سيمو کې دځانمرګ پلوو- ترهګرو طالبانو کړنې د اسلام دښمنو کافرانو په ګټه بولي!

هو، زما کليوال پاچا هم د نوروانسان مينو اسلامپوهانو په څېر تل تر خپل ځاني او کورني غم و درده ، د نورو همځېلو هغه زيات نګېري او پوهه ګروهه او اندوژوندپر همدې راڅرخوي. نو داڅه هېښنده نه ده چې د مور د وروستۍ مخه ښې ارمان اود  مړينې  وير له ټولو وېرژليو کورنيو غړيو سره په ګډه د پاک قراَن په ختم سهي او سپکوي.

زه يې هم د خپل ګران او منلي دوست او ګروهمن کليوال په توګه له نورو خواخوږو سره يوځای، مور بي بي ته جنتونه غواړم او ده او نورې ويرژلې ستانه کورنۍ ته ستر زغم او اجرونه!

          سپاه و سپند هردو رقيبان شاه     دعای نظاميست در صبحګاه

                      زيار او کورنۍ